ชนิดของขลุ่ยไทย

 

Homeผู้จัดทำประวัติของขลุ่ยชนิดของขลุ่ยไทยการเลือกซื้อขลุ่ยเรื่องน่ารู้ ขลุ่ย ขลุ่ย

 

ขลุ่ยเพียงออ 
ขลุ่ยเพียงออ 
ขลุ่ยอู้ 
ขลุ่ยเคียงออ 
ขลุ่ยรองออ 
ขลุ่ยออร์แกน 
ขลุ่ยนก 

ชนิดของขลุ่ยไทย

โดยทั่วไปขลุ่ยไทยสามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

  1.ขลุ่ยหลิบ หรือ ขลุ่ยหลีก

  2.ขลุ่ยเพียงออ

  3.ขลุ่ยอู้

  4.ขลุ่ยเคียงออ หรือ ขลุ่ยกรวด

  5.ขลุ่ยรองออ

  6.ขลุ่ยออร์แกน

  7.ขลุ่ยนก

 

จัดทำโดย
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com