คลื่นยักษ์

HomeAbout Myselfแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์ ประมวลข่าวPhotosเว็บที่เกี่ยวข้อง

 

 


คลื่นยักษ์ "สึนามิ"

คลื่นยักษ์ "สึนามิ" คืออะไร?

รู้จักคลื่นยักษ์ "สึนามิ"

ภาพจำลองเหตการแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซีย และคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย นำมาจาก
http://www.asiasoft.co.th/tsunami/tsunami.html


จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

webmaster@thaigoodview.com