มีอะไรบ้างบนท้องฟ้า

 

Homeประวัติผ้จัดทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนวัตถุบนท้องฟ้ากลุ่มดาวแบบทดสอบ หลังเรียน

 

 

ดาราศาสตร์และการสำรวจอวกาศ

การศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้า  สำหรับ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4  ช่วงชั้นที่  4  เป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้

  ปรากฏการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้า
    
ถ้าเราแหงนมองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน  เราจะเห็นแสงจากดาวส่องประกายระยิบระยับเต็มท้องฟ้า  บางคืนก็มากบางคืนก็น้อย
แล้วแต่สภาพอากาศและปริมาณของเมฆฝนบนท้องฟ้า  ซึ่งจะไปกั้นกับแสงดาวเอาไว้  มีผู้ประมาณว่าดาวบนท้องฟ้าที่มนุษย์สามารถมอง
เห็นด้วยตาเปล่ามีประมาณ  5,000  ดวง  มีความสว่างและสีที่แตกต่างกัน  ซึ่งขึ้นอยู่กับความใกล้ไกล และวิวีฒนาการของดาวดวงนั้นๆ  ถ้าเราใช้กล้องโทรทรรศน์ก็อาจทำให้เราเห็นรายละเอียดและจำนวนดาวบนท้องฟ้าได้มากกว่าเดิม  วึ่งดวงดาวบนท้องฟ้านั้นมีอยู่จำนวน
นับไม่ถ้วน  ไม่น้อยกว่าแสนล้านดวง  โลกเราเป็นเพียงวัตถุท้องฟ้าอันหนึ่งที่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลเช่นเดียวกับดวงดาวทั้งหลาย

 ****** โปรดติดตามตอนต่อไป ****

 

จัดทำโดย
ครูหน่อย
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 Copyright (C) 2004 Mrs.Noi. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.