แบบทดสอบ หลังเรียน

Homeประวัติผ้จัดทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนวัตถุบนท้องฟ้ากลุ่มดาวแบบทดสอบ หลังเรียน

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อความเกี่ยวกับ  กาแล็กซี  ในข้อใดไม่ถูกต้อง

  ก.  กาแล็กซีทางช้างเผือกจัดเป็นกาแล็กซีก้นหอย
  ข.  
  ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง อุกกาบาต ฝุ่นผง แก๊สในอวกาศเป็นองค์ประกอบในกาแล็กซี
  ค.  
  กาแล็กซี  X  ห่างจากกาแล็กซี  Y  10  ปีแสง  ซึ่งมีระยะทางเท่ากับ  9.5  x  1014  Km
  ง.  
  กาแล็กซีทั้งหลายในจักรวาลจะอยู่กันเป็นกลุ่ม  บางกลุ่มประกอบด้วยกาแล็กซีหลายแบบ
2. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากใหญ่ไปหาเล็กได้ถูกต้อง
  ก.  ดาวศุกร์  >  ดาวอังคาร  >  ดาวพุธ
  ข.  
  ดาวเนปจูน  >  ดาวยูเรนัส  >  ดาวเสาร์
  ค.  
  โลก  >  ดาวเนปจูน  >  ดาวพลูโต
  ง.  
  ดาวพฤหัสบดี  >  ดาวอังคาร  >  ดาวศุกร
3. ข้อใดเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

  ก.  ดาวพุธ  ดาวอังคาร
  ข.  
  ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์
  ค.  
  ดาวศุกร์  ดาวยูเรนัส  
  ง.  
  ดาวเสาร์  ดาวพุธ

4. ดาวเคราะห์น้อยเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ระหว่างดาวใด

  ก. ดาวพุธ  -  ดาวศุกร์  
  ข.  
  ดาวพฤหัสบดี  -  ดาวเสาร์
  ค.  
  ดาวเสาร์  -  ดาวยูเรนัส
  ง.  
  ดาวอังคาร  -  ดาวพฤหัสบดี

5. ในระบบสุริยะ  (1)  บริวารที่โคจรรอบดาวศูนย์กลาง  และ  (2)  บริวารที่โคจรรอบดาวเคราะห์  คืออะไร

  ก. (1)  ดาวหาง  (2)  ดวงจันทร์    
  ข.  
  (1)  ดาวเคราะห์  (2)  อุกกาบาต
  ค.  
  (1)  ดาวเคราะห์น้อย  (2)  ดาวหาง
  ง.  
  (1)  ดวงจันทร์  (2)  ดาวเคราะห์น้อย

6. ข้อความเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในข้อใดไม่  ถูกต้อง

  ก.   ไม่มีแสงในตัวเอง   
  ข.  
  เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา
  ค.  
  ไม่มีพลังงานความร้อนในตัวเอง 
  ง.  
  กะพริบแสงตลอดเวลา

7. ดาวเคราะห์ในข้อใดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

  ก.  ดาวพุธ  ดาวศุกร์   
  ข.
  ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์ 
  ค.
  ดาวยูเรนัส  ดาวเนปจูน 
  ง.  
  ดาวอังคาร  ดาวศุกร์

8. ข้อใดกล่าวถึงอุกกาบาตไม่    ถูกต้อง

  ก.  ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง 
  ข.  
  อยู่ในที่ว่างระหว่างดาวฤกษ
  ค.  
  ตกลงสู่โลกด้วยแรงดึงดูดของโลก 
  ง.  
  เมื่อลุกไหม้เป็นแสงสว่างพุ่งลงสู่โลกเรียกว่า  ดาวตก

9. ทุกข้อเป็นจริงเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ยกเว้น   ข้อใด

  ก.   ดาวฤกษ์สีเหลืองขนาด  109  เท่าของโลก
  ข.  
  มีดาวบริวารหลายชนิดเช่น  ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง
  ค.  
  ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก
  ง.  
  อยู่ที่แขนของกาแล็กซี  และอยู่ห่างจากใจกลางประมาณ  3,000  ปีแสง

10. ข้อความใดต่อไปนี้เป็๋นความจริง

  1. เอกภพ  คือ  ที่รวมของกาแล็กซี
  2. ในจักรวาลมีกาแล็กซีประมาณหนึ่งล้านกาแล็กซี
  3. โลกอยู่ในกาแล็กซีก้นหอยคาน

  ก.ข้อ 1
  ข.ข้อ 1 และ 3
  ค.ข้อ 2 และ3
  ง.ข้อ 1 และ 2 

จัดทำโดย
ครูหน่อย
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 Copyright (C) 2004 Mrs.Noi. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.