การจำแนกสาร
Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน  ความหมายสมบัติของสารสารเนื้อเดียวแบบทดสอบก่อนเรียน

 

 

            สวัสดีค่ะ   เนื้อหาที่นำมาเสนอในสัปดาห์นี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การจำแนกสาร ซึ่งได้ค้นคว้ามาจาก  หนังสือเรียน ของสำนักพิมพ์  อจท.  แต่งโดย  ดร. ยุพา   วรยศ  คุณถนัด  ศรีบุญเรือง  คุณโจ  บอยด์  คุณวอลเตอร์  ไวท์ลอว์   และแบบทดสอบค้นคว้ามาจากคู่มือวิทยาศาสตร์  ม. 1  แต่งโดย คุณวิสิทธิ์  โรจน์พจนรัตน์   คุณเสียง  เชษฐศิริพงศ์   ต้องขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้ด้วย  

 

จัดทำโดย
ครูนงลักษณ์  บุตทศ
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  25220
Copyright(c)2004 Missnonglak boodtatod. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.