ความหมาย

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายสมบัติของสารสารเนื้อเดียวแบบทดสอบก่อนเรียน
สมบัติทางกายภาพ 
การจำแนกสาร 

 การจำแนกสาร

          สาร  หมายถึง  สิ่งที่มีตัวตน  มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น  ดิน หิน อากาศ พืช และสัตว์  ทุกสิ่งทุกอย่างมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา  จัดเป็นสารทั้งสิ้น  สารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน  แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้

               การที่สารมีสมบัติแตกต่างกัน  และมีสมบัติแตกต่างกัน  และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสถานะได้แตกต่างกันนี้  ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด  ดังนั้นจึงมีการใช้เกณฑ์การพิจารณาและธิบายสมบัติของสารมาจัดจำแนกสาร  และมีการทดสอบสมบัติของสารเพื่อพิสูจน์ว่าสารนั้นเป็นสารชนิดใด  เพราะหากอาศัยแต่การสังเกตหรือมองเห็นเพียงอย่างเดียวในบางครั้งก็ไม่สามารถจะตัดสินได้แน่นอน

  

              

 

จัดทำโดย
ครูนงลักษณ์  บุตทศ
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  25220
Copyright(c)2004 Missnonglak boodtatod. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.