สมบัติของสาร

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน  ความหมายสมบัติของสารสารเนื้อเดียวแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบจำลองอนุภาค 
 ออกซิเจน&ไฮโดรเจน 

 

 สมบัติของสาร

            สารแต่ละชนิดจะมีรูปร่างและสีต่างกัน  อย่างไรก็ตาม  สารทุกชนิดจะแบ่งเป็น  3  กลุ่ม  คือ  ของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส

 

 

จัดทำโดย
ครูนงลักษณ์  บุตทศ
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  25220
Copyright(c)2004 Missnonglak boodtatod. All  rights  reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.