สารเนื้อเดียว

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน  ความหมายสมบัติของสารสารเนื้อเดียวแบบทดสอบก่อนเรียน
สารประกอบ 
สารละลาย 

 

 สารเนื้อเดียว

            สารเนื้อเดียว  หมายถึง  สารที่อาจมีเพียงชนิดเดียว  หรืออาจมีมากกว่า  2  ชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่อย่างกลมกลืน  มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด  อาจมีหลายสถานะและจะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการ  สารเนื้อเดียวแบ่งเป็น  2  ชนิด  คือ

1.  สารบริสุทธิ์  หมายถึง  สารเนื้อเดียวยที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว  มีสมบัติเหมือนกัน  แบ่งเป็น

1.1  ธาตุ 

                ธาตุ    คือ  สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารชนิดเดียว  ไม่สามารถแยกหรือสลายออกเป็นสารอื่นได้  เช่น เงิน  ทอง  คาร์บอน  ออกซิเจน  เป็นต้น  ในปัจจุบันมีการค้นคว้าพบธาตุประมาณ  107  ธาตุ  เป็นธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  92  ธาตุ ที่เหลือเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง  ธาตุจำแนกออกเป็น  3  ชนิด  ดังนี้

1) โลหะ  มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ  ยกเว้นปรอทที่เป็นโลหะแต่อยู่ในสถานะของเหลว  โลหะจะมีผิวเป็นมันวาว  มีจุดเดือดสูง  และนำไฟฟ้าได้ดี  โลหะบางชนิดเป็นสารแม่เหล็ก  ตัวอย่างของธาตุโลหะ  เช่น  เหล็ก  ทองแดง  สังกะสี  แมกนีเซียม  เป็นต้น

2)  อโหะ    เป็นได้ทั้ง3  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว  และก๊าส  เช่น  กำมะถันเป็นของแข็งสีเหลือง  ธาตุโบรมีนเป็นของเหลวสีแดง  และคลอรีนเป็นก๊าสสีเขียวอ่อน  อโลหะส่วนใหญ่มีสมบัติตรงข้ามกับโลหะ  เช่น  เปราะ  ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดเดือดต่ำ

3)  ธาตุกึ่งโลหะ  เป็นธาตุที่มีสมบัติกึ่งโลหะและอโลหะ  เช่น  โบรอนเป็นของแข็งสีดำ  เปราะ  ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดเดือดสูงถึง 4,000  องศาเซลเซียล  ธาตุซิลิคอน  เป็นของแข็งสีมันวาว  เปราะ  นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย  มีจุดเดือด  3,265  องศาเซลเซียล 

 

 

จัดทำโดย
ครูนงลักษณ์  บุตทศ
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  25220
Copyright(c)2004 Missnonglak boodtatod. All  rights  reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.