สารประกอบ

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายสมบัติของสารสารเนื้อเดียวแบบทดสอบก่อนเรียน
สารประกอบ 
สารละลาย 

 

ารประกอบ     สารประกอบ  คือ  สารที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่  2  ชนิด  ขึ้นไป  มาทำปฏิกิริยาเคมีกันด้วยสัดส่วนที่แน่นอน  กลายเป็นสารชนิดใหม่  มีสมบัติแตกต่างไปจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบเดิม  ตัวอย่างของสารประกอบ  เช่น  เกลือแกง  น้ำ  คาร์บอนไดออกไซด์  แอมโมเนียม  เป็นต้น

 

จัดทำโดย
ครูนงลักษณ์  บุตทศ
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  25220
Copyright(c)2004 Missnonglak boodtatod. All  rights  reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.