ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
(2)
เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย
(3)
เป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ
(4)
เกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.