dog_howl.gif

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

Homeผู้จัดทำคำนิยามด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการแพทย์สมุนไพรไทย

 

plant_06.jpg 

 สวัสดีค่ะ    ยินดีต้อนรับ !

              บัดนี้กำลังจะพาท่านไปสู่ความรู้เรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านของอำเภอวัดเพลงของเราและท้องถิ่นใกล้เคียงซึ่งแบ่งออกเป็นหลายชนิด  ด้านการเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  ด้านศาสนาและประเพณี ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทำให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความภาคภูมิใจร่วมแรงร่วมใจสืบสานไว้ในอนาคต

             ขอขอบคุณท่านวิทยากรชาวบ้านอำเภอวัดเพลงที่ให้ข้อมูลเพื่อเป็นวิทยาทานกับการศึกษาอนุชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย

                                                    ด้วยความปรารถนาดี

                                                                ครูอัม

 

 

 

จัดทำโดย ครูอมรา ูนาคผจญ
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
Copyright(c) 2004 Mrs.amara   Nakpajon.All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.