งูกินหาง

Homeผู้จัดทำคำนิยามด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านการแพทย์สมุนไพรไทย

 

ตะล้อกต๊อกแต๊ก 
งูกินหาง 

.งูกินหาง

 วิธีเล่น

    1  เลือกพ่องู 1 คน

    2  เลือกแม่งู 1 คน และลูกงูโดยยืนต่อหลังแม่งู  

    3  ร้องเพลงตอบรับระหว่างพ่องูกับแม่งู

    4  ร้องเพลงจบแล้ว พ่องูวิ่งไล่แม่งูพร้อมลูกงูที่เกาะหลังแม่งูอยู่

    5  ถ้าพ่องูจับลูกงูได้ให้นำมาไว้ข้างหลัง

 เพลง งูกินหาง

(พ่องู)

แม่งูเอ๋ย

(แม่งู)

เอ๋ย

(พ่องู

กินน้ำบ่อไหน

(แม่งู)

กินน้ำบ่อหิน บินไปก็บินมา

(พ่องู)

แม่งูเอ๋ย

(แม่งู)

เอ๋ย

(พ่องู)

กินน้ำบ่อไหน

(แม่งู)

กินน้ำบ่อโศก โยกไปก็โยกมา

(พ่องู)

แม่งูเอ๋ย

(แม่งู)

เอ๋ย

(พ่องู)

กินน้ำบ่อไหน

(แม่งู)

กินน้ำบ่อทราย  ย้ายไปก็ย้ายมา

(พ่องู)

แม่งูเอ๋ย

(แม่งู)

เอ๋ย

(พ่องู)

กินหัวหรือกินหาง

(แม่งู)

กินกลางตลอดตัว

จัดทำโดย ครูอมรา  นาคผจญ
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
Copyright(c) 2004 Mrs.Amara Nakpajon.All rights reserved

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.