สนุกกับธรรมะ

 

Homeผู้จัดทำเสือติดกรงเหล็กคติธรรม

 

 

 

anicandy_blue.gif ยินดีต้อนรับเขา้สู่เว็บของเรา เว็บนี้เป็นเว็บที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง

"โทษของความอกตัญญู"

โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าชมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง เห็นคุณของพระรัตนตรัย เกิดศริทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลกanicandy_red.gif

 

  3d_welcome05_whitebg.gif

 

 

 

 

จัดทำโดยครูอัญชลี  สิงห์โต

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170

Copyright(c)2004Miss.A Si.All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.