การอนุบาลลูกปลา

 

Homeผู้จัดทำประวัติปลาสวยงามพันธุ์ปลาสวยงามโรคของปลาแบบทดสอบชุดที่1แบบทดสอบชุดที่2

 

 

 

               ด้วยการเพาะแบบรวมฝูงดังนั้นในการปฏิบัติการแคะลูกปลาจึงมีโอกาสได้ลูกปลา  3 ลักษณะด้วยกันเพราะการผสมพันธุ์มีความแตกต่างของเวลา แต่การแคะลูกทำพร้อมกันทุกตัวที่อมไข่และอยู่ในบ่อเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการอนุบาลที่แตกต่างกันดังนี้
               1.  ลักษณะเป็นไข่กลมสีเหลือง  มีลูกตา  2  จุด   มีหางโผล่เล็กน้อย เคลื่อนไหวได้  อายุไข่ประมาณ  7 -   8 วัน  เป็นระยะแรกที่สามารถแคะลูกได้ปลอดภัย  เมื่อนำมาอนุบาลต่อ  ในระยะนี้ จะได้ลูกปลาจำนวนมาก แต่ต้องนำมาปั่นออกซิเจนต่อประมาณ 2-3 วัน ไข่ก็จะฟักเป็นตัวที่มีถุงไข่แดงติดอยู่ที่ท้อง   ตามฟาร์มปลาที่มีความอุปกรณ์พร้อม     เวลา  และทำเป็นอาชีพ มักแคะลูกปลาระยะนี้ เพราะเมื่อแม่ปลาปล่อยไข่แล้ว จะกินอาหารได้ ร่างกายสู่สภาพปกติ จะอมไข่ใหม่ได้เร็วขึ้น

                                                                             

              2.  ลักษณะเป็นลูกปลาที่ว่ายได้  แต่มีถุงไข่แดงกลมสีเหลืองอยู่ที่ท้อง การแคะลูกปลาระยะนี้ จำนวนลูกปลาที่ได้ยังมากอยู่  ลูกปลามีถุงไข่แดงไม่ต้องการอาหาร เพราะจะใช้อาหารจากถุงไข่แดงในการดำรงชีวิต  ต้องนำมาปั่นออกซิเจนหรือให้อากาศจนกว่าถุงไข่แดงจะหมดไป ใช้เวลาประมาณ2-3  วัน เมื่อถุงไข่แดงหมดไปแล้ว  นำลงบ่ออนุบาล  หาอาหารที่เหมาะสมให้กิน  ซึ่งที่ดีที่สุดคือ ไรแดงหรือไรฝุ่น   แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถหาลูกไรได้ ให้เตรียมบ่อที่มีตะไคร่น้ำบางๆไว้รองรับลูกปลาเพราะตะไคร่น้ำก็เป็นอาหารปลาชนิดหนึ่ง  พร้อมให้อาหารปลาสำเร็จรูปปั้นก้อน วางก