การอนุบาลลูกปลา

 

Homeผู้จัดทำประวัติปลาสวยงามพันธุ์ปลาสวยงามโรคของปลาแบบทดสอบชุดที่1แบบทดสอบชุดที่2

 

 

 

               ด้วยการเพาะแบบรวมฝูงดังนั้นในการปฏิบัติการแคะลูกปลาจึงมีโอกาสได้ลูกปลา  3 ลักษณะด้วยกันเพราะการผสมพันธุ์มีความแตกต่างของเวลา แต่การแคะลูกทำพร้อมกันทุกตัวที่อมไข่และอยู่ในบ่อเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการอนุบาลที่แตกต่างกันดังนี้
               1.  ลักษณะเป็นไข่กลมสีเหลือง  มีลูกตา  2  จุด   มีหางโผล่เล็กน้อย เคลื่อนไหวได้  อายุไข่ประมาณ  7 -   8 วัน  เป็นระยะแรกที่สามารถแคะลูกได้ปลอดภัย  เมื่อนำมาอนุบาลต่อ  ในระยะนี้ จะได้ลูกปลาจำนวนมาก แต่ต้องนำมาปั่นออกซิเจนต่อประมาณ 2-3 วัน ไข่ก็จะฟักเป็นตัวที่มีถุงไข่แดงติดอยู่ที่ท้อง   ตามฟาร์มปลาที่มีความอุปกรณ์พร้อม     เวลา  และทำเป็นอาชีพ มักแคะลูกปลาระยะนี้ เพราะเมื่อแม่ปลาปล่อยไข่แล้ว จะกินอาหารได้ ร่างกายสู่สภาพปกติ จะอมไข่ใหม่ได้เร็วขึ้น

                                                                             

              2.  ลักษณะเป็นลูกปลาที่ว่ายได้  แต่มีถุงไข่แดงกลมสีเหลืองอยู่ที่ท้อง การแคะลูกปลาระยะนี้ จำนวนลูกปลาที่ได้ยังมากอยู่  ลูกปลามีถุงไข่แดงไม่ต้องการอาหาร เพราะจะใช้อาหารจากถุงไข่แดงในการดำรงชีวิต  ต้องนำมาปั่นออกซิเจนหรือให้อากาศจนกว่าถุงไข่แดงจะหมดไป ใช้เวลาประมาณ2-3  วัน เมื่อถุงไข่แดงหมดไปแล้ว  นำลงบ่ออนุบาล  หาอาหารที่เหมาะสมให้กิน  ซึ่งที่ดีที่สุดคือ ไรแดงหรือไรฝุ่น   แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถหาลูกไรได้ ให้เตรียมบ่อที่มีตะไคร่น้ำบางๆไว้รองรับลูกปลาเพราะตะไคร่น้ำก็เป็นอาหารปลาชนิดหนึ่ง  พร้อมให้อาหารปลาสำเร็จรูปปั้นก้อน วางกระจายเป็นจุดเล็กๆ  ควบคู่ไปได้เลย   ลูกปลาที่มีถุงไข่แดงติดท้อง     อย่าขังรวมกับลูกปลาที่ไม่มีถุงไข่แดง เพราะถุงไข่แดงจะถูกตอดจากปลากลุ่มที่ถุงไข่แดงหมดไปแล้วทำให้ตาย จึงต้องแยกออกจากกัน   

                                          


              3.ลักษณะลูกปลาที่ได้  ว่ายน้ำได้ ปราดเปรียว  แข็งแรง  ไม่มีถุงไข่แดงติดท้อง เป็นลูกปลาที่การอนุบาลง่ายที่สุด  พร้อมให้ไรแดงได้เลยเพราะดีที่สุด  แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการจัดหา   ให้ปล่อยลงบ่ออนุบาลที่มีตะไคร่น้ำประปราย  ให้อาหารสำเร็จรูปปั้นก้อน   แต่ในระยะนี้ ในบางครั้งจะได้ลูกปลา จำนวนน้อยเพราะแม่ปลาจะปล่อยลูกบางส่วนออกมาก่อนแคะซึ่งก็จะเป็นเหยื่อของปลาตัวอื่นๆในบ่อเดียวกันหรือบางครั้งแม่ตกใจ  ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมอาจกลืนลงคอไปบ้างลูกปลาที่ได้ในระยะนี้ แม่ปลาจะผอมหัวโตเพราะไม่ได้กินอาหาร   14 – 15  วัน
 
                                                         
 

การให้อาหารลูกปลา
            ไรแดงเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับการอนุบาลลูกปลาในระยะแรกเกิด - อายุ  1 เดือน  ในระยะ 2-3 วันแรก ให้ไรแดงวันละ 3-4  ครั้งเป็นระยะ    ทีละน้อยๆ   หลังจากนั้นให้  2  เวลา เช้าเมื่อมีแสงแดดแล้วและ เย็นก่อนหมดแสงแดด 2  ชั่วโมง   แต่ถ้าในพื้นที่ที่ไม่มีไรแดง ควรเตรียมบ่อที่มีตะไคร่น้ำที่มีชีวิต(มีลักษณะสดชื่นสีเขียว)  แต่ไม่หนาแน่น  นำลูกปลาลงปล่อยในบ่ออนุบาลนี้ ใช้อาหารสำเร็จรูปปลาดุกวัยอ่อนที่มีโปรตีนสูงประมาณ  40  เปอร์เซนต์ขึ้นไป (ไฮเกรด )  แช่น้ำให้พออืด  ปั้นเป็นก้อนเหนียว  วางเป็นจุดๆเลี้ยงแทนได้แต่เมื่อปลาอายุ 1  เดือนสามารถใช้อาหารปลาดุกเล็กมีโปรตีนประมาณ  32-35  เปอร์เซนต์ขึ้นไป  ปั้นก้อนในการเลี้ยงแทนอาหารปลาดุกวัยอ่อน เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพราะราคาต่างกันเป็นเท่าตัว และเมื่ออายุ 2  เดือนขึ้นไป ค่อยๆโปรยอาหารเม็ดปลาดุกเล็ก  ฝึกให้กินอาหารเม็ดที่ผิวน้ำ เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการให้อาหารลงไป  การใช้อาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงแทนไรแดง จะใช้เวลาในการเลี้ยงนานกว่าปลาที่ได้รับไรแดงเป็นอาหารเล็กน้อย  โดยเฉพาะปลาหอมขาวการให้กินไรแดงกับการให้กินอาหารสำเร็จรูปปั้นก้อนไม่มีความแตกต่างของทรงตัว และสีสัน สามารถจำหน่ายได้ทุกตัว  

                                                                                       
                                      
                                                                อาหารแช่น้ำ                                                    ปั้นก้อน
           ในกรณีที่สามารถหาไรแดงให้กินบ้าง  บางครั้งบางคราว  ควรระวังการให้    ต้องให้ทีละน้อยๆและห่างเวลากัน ไม่เช่นนั้น ปลาจะกินจนท้องแตกตาย
           เมื่ออนุบาลปลาไประยะหนึ่งถ้าปลามีความแตกต่างขนาดกัน   ควรมีการคัดขนาดใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกัน จะได้โตไปพร้อมกัน  ไม่รังแกและแย่งอาหารที่ตัวเล็กกว่า
           ถ้ามีการอนุบาลด้วยอาหารสด   ลูกปลาไม่หนาแน่นมาก และไม่ใช่ฤดูหนาวโดยเฉลี่ยปลาขนาด 1  นิ้วที่เริ่มขายได้จะใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ  60  วัน  แต่การเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปปั้นก้อน   ฤดูหนาวจะใช้เวลาการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
 

 น้ำกับการอนุบาลลูกปลา
         ใช้น้ำชนิดเดียวกับที่เตรียมไว้สำหรับเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ แต่มีระดับความสูงประมาณ 15-20   ซม. เพราะปลายังเล็กอยู่    ลูกปลาที่อนุบาลจะเปลี่ยนถ่ายน้ำ 2 วันต่อครั้ง เนื่องจากการให้อาหารค่อนข้างถี่ น้ำจะเสียง่าย  การถ่ายน้ำในขณะที่ลูกปลายังเล็ก  ถ้าขาดการระมัดระวังลูกปลาจะถูกดูดออกมาด้วย  แต่ถ้าใช้ “ตัวน้อยร้อยรู”  ในการถ่ายน้ำ จะทำให้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าว

หมายเหตุ  เป็นอุปกรณ์ที่ครูและนักเรียนร่วมคิดและร่วมสร้างขึ้น
 เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานและให้ชื่อว่า  “ตัวน้อยร้อยรู”

 

BACK

 

  

จัดทำโดยครูบุญชู  สังวาลวงศ์
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ. วัดเพลง จ.ราชบุรี

Copyright (c) 2004 Mrs.B Sa All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.