ปลาสวยงาม

 

ผู้จัดทำประวัติปลาสวยงามพันธุ์ปลาสวยงามโรคของปลาแบบทดสอบชุดที่1แบบทดสอบชุดที่2

 

 

goldfish_01.jpg

ปลาสวย

มันคือขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ใต้สายตาท่าน

ถ้าท่านไม่ล้วงมือลงไปในไห

จะรู้ได้อย่างไรว่า มีขุมทรัพย์อยู่ในนั้น

จงเปิดใจรับรู้ และเรียนรู้

และท่านจะรู้ว่านี้คือขุมทรัพย์มหาศาล

 

            bullet03_redsign.gif"ปลาสวยงาม"bullet03_redsign.gif


ไปเที่ยวกัน

 

  จัดทำโดยครูบุญชู สังวาลวงศ์
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ. วัดเพลง จ.ราชบุรี

Copyright (c) 2004 Mrs.B Sa All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.