คลังความรู้เศรษฐกิจ

 

Homeรู้จักจีดีพีหรือยังทำไมถึงเรียกจีดีพีการคำนวณ

 

 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP

             เนื้อหาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นี้เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ เหมาะกับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 เนื้อหาได้รวบรวมจากหนังสือดังต่อไปนี้ 1. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2. หนังสือเศรษฐศาสตร์หาร 2 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. หนังสือมารู้จักแบงค์ชาติกันเถอะ  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย  ในการจัดทำครั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าของหนังสือและเอกสารดังกล่าวข้างต้นอย่างสูง  การจัดทำเว็บไซด์ทังหมดนี้ทำเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ  ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหากำไรแต่อย่างใด

 

จัดทำโดยครูชัยวัฒน์ ประดิษฐาน

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง ราชบุรี

Copyright(c) 2004 Mr.Chaiwat All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.