มโนภาพ

 

Homeผู้จัดทำมโนภาพคืออะไรคิดเป็นงานเขียนหัด...คิด...

 

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

             ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการคิดที่ไม่เป็นระบบ ทำให้มีอุปสรรคในการสื่อสารด้านการเขียน หลังจากได้ศึกษาการเขียน ผังมโนภาพ ( Mind Mapping ) จากแนวคิดของวิทยากรท่านหนึ่งคือ อาจารย์ ปราณี ฉันทานุรักษ์ และหนังสือวรรณสารศึกษาเล่ม 1 ของกรมวิชาการ โดยนำทฤษฎีฝึกการคิดด้วยการสร้างผังมโนภาพ ทำให้การพูดหรือการเขียนเป็นเรื่องง่ายเพราะเริ่มคิดเป็นระบบจัดความคิดให้เป็นระเบียบ การฝึกสร้างผังมโนภาพ (Mind Mapping)สามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่มีข้อจำกัด (งานนี้สำเร็จได้ ด้วยฝีมือของนางสาวทินาธิป สุขปลื้มบุตรสาวของดิฉัน ที่เข้ามาช่วยเหลือในการจัดทำ)
                ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักหัวข้อต่อไปน
ี้

ความหมายของผังมโนภาพ
ขั้นตอนการฝึกเขียนผังมโนภาพ
ตัวอย่างการคิดและเขียนผังมโนภาพกับงานต่างๆ
แบบฝึกการคิดด้วยผังมโนภาพ

 

จัดทำโดยครูจินตนา  สุขปลื้มและนางสาวทินาธิป สุขปลื้ม
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Mrs.J Suk. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.