แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

Homeผู้จัดทำทีตั้งและอาณาเขตคำขวัญราชบุรีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ถ้ำฤาษีเขางู

เขางูเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางตะวันตกบนถนนสายราชบุรี-จอมบึง มีทางแยกขวามือไปสู่เขางู รวมระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร เขางูมีความงามตามธรรมชาติ ความสำคัญของเขางูอยู่ที่ถ้ำบนเขา ซึ่งมีหลักฐานเชื่อได้ว่ามีอายุเก่าแก่คู่มากับพระพุทธรูปประจำถ้ำมีอายุนับพันปี ถ้ำที่สำคัญคือถ้ำฤาษีเขางู ถ้ำฤาษีเขางูเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2478  มีเทศกาลไหว้พระพุทธฉายทุกปีในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า "งานเขางู"จัดเป็นงานระดับจังหวัด

เมืองโบราณคูบัว

บ้านคูบัว อยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร  จากการสำรวจและขุดแต่งโบราณสถานเมืองโบราณคูบัวของกรมศิลปากรระหว่างปี พ.ศ. 2504-2506 ทั้งภายในและนอกเมืองรวมทั้งหมด 44 แห่ง  พบผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป สิ่งของเครื่องใช้ และอื่นๆ ตัวเมืองมีคันคูทั้ง 4 ด้าน ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 800 เมตร ยาว 2,000 เมตร  การขุดพบซากโบราณสถานทำให้เกิดผลในการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายประการ

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุหรือฃาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง เป็นวัดที่มีพระปรางค์เก่าแก่สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง พระปรางค์นี้เป็นศูนย์กลางของเมืองราชบุรี ตามคติเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2479

หลวงพ่อแก่นจันทน์

  เป็นโบราณสถานที่ชาวเมืองราชบุรีถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ที่วัดช่องลม หลวงพ่อแก่นจันทน์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือทั้งคนเมืองราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง หลวงพ่อแก่นจันทน์สูงประมาณ 2.26 เมตร ฝีมือช่างสมัยอยุธยา

พระราชวังบนเชาสัตตนารถหรือเขาวัง

เป็นพระราชวังขนาดเล็กตั้งอยู่บนเขาย่อม ๆ สูงประมาณ 44 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 ซึ่งประทับเพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พศ. 2420 ต่อมารัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯพระราชทานเขาวังให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ื ในปี พ.ศ. 2476  เขาวังอยู่ห่างจากใจกลางเมืองราชบุรีเพียง 2 กิโลเมตร

ค่ายหลวงบ้านไร่

เคยเป็นที่ฝึกซ้อมรบเสือป่า รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดมาประทับแรมเวลานำกองเสือป่ามาซ้อมรบในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  โดยเสด็จมาซ้อมรบและประทับแรมถึง 9 ครั้ง  ม.ล.ปิ่น มาลากุลและทางราชการเห็นว่าควรเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6  ณ บ้านไร่แห่งนี้ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2531  ปัจจุบันเป็นสถานที่พักแรมลูกเสือและเนตรนารี เสือป่าทั้งไกลและใกล้

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี

  ตั้งอยู่ริมถนนวรเดช ตำบลกน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี  อยู่ฝั่งขวาแม่ย้ำแม่กลอง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2465 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ใช้เป็นที่ว่าการเมืองราชบุรีและที่ว่าการมณฑลราชบุรี อาคารหลังนี้ได้ปรับเปลี่ยนให้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดราชบุรี และย้ายไปใช้ศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังใหม่  กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถารแห่งชาติ เมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2520  และบูรณะจัดตั้งเป็นอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งช่ติ ราชบุรี  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยแบ่งตัดแสดงออกเป็น 10 ห้อง

 

จัดทำโดยอาจารย์ควนคนึง เสาม่วง

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170

Copyright(c) 2004 Mrs.K Sa. All rights reserved 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.