โวหารภาพพจน์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

       3d_welcome05_whitebg.gif

                 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เนื้อหาเรื่องโวหารภาพพจน์        ซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้   

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ที่กำลังศึกษาเรื่องความงามในภาษาและนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ใน

วรรณกรรมเรื่องต่างๆได้

 

 

p_flower_pink_1.gifเนื้อหาประกอบด้วย  p_flower_pink_2.gif

                                                                   อุปมา

                                                                   อุปลักษณ

                                                                   ปฏิพากย์

                                                                   อติพจน

                                                                   บุคลาธิษฐาน

                                                                   สัญลักษณ์

                                                                   นามนัย  

                                                                   สัทพจน์

coffeepot.gif      โวหารแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร นักเรียนต้องทำความเข้าใจ

และจำการเปรียบเทียบแบบต่างๆ ให้ได้นะคะ

 

 

จัดทำโดยครููรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.