แบบทดสอบหลังเรียน

  

5ผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดที่ไม่ใช้โวหารภาพพจน์

  ก. ฉันไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะ 
  ข.  เขามีเพชรอยู่ในมือแต่ปล่อยให้หลุดมือไปได้
  ค.  ธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมดความคะนองทุกสิ่งทุกอย่าง
  ง.  บนเนินเขาเตี้ยๆ มีน้ำพุที่ให้น้ำตลอดฤดู ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว
2.  "บุหลันเลื่อนลอยฟ้าไม่ราคี   รัศมีส่องสว่างดั่งกลางวัน
       ข้อความนี้เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด ?

  ก.  อุปมา
  ข.  อติพจน์
  ค.  อุปลักษณ์
  ง.  บุคลาธิษฐาน

3. ข้อใดมีโวหารภาพพจน์เหมือนข้อความที่ว่า  " เธอเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของฉัน "

  ก. เธอคือสายน้ำฉ่ำใจ 
  ข.  เมื่อลมพัดใบไม้สะบัดโบกมือเรียกเธอ
  ค.  เรือชัยไวว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม
  ง.  รอบข้างไม่มีที่นาที่ไหนว่าง  แต่ชาวนายังอดตาย

4. ข้อใดเป็นโวหารภาพพจน์ ?

  ก.  พลพายกรายพายทอง   ร้องโห่เห่โอ้เห่มา
  ข.  นกแก้วแจ้วแจ่มเสียง   จับไม้เรียงเคียงคู่สอง
  ค.  ไก่ฟ้ามาตัวเดียว   เดินท่องเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา
  ง.  เพียนทองงามดั่งทอง   ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย

5. ข้อใดเป็นโวหารภ-าพพจน์ชนิด  " อวพจน์ "

  ก.  ร้อนตับจะแตก
  ข.  รอมาสักร้อยชาติแล้ว
  ค.  เหนื่อยสายตัวแทบขาด
  ง.  คอยสักอึดใจเดียวเท่านั้น

6.  " เมื่อฟ้าหลั่งน้ำตา        หมู่เมฆาพาหัวร่อ
       แผ่นดินร่วมยั่วล้อ        ลมรุมด่าว่าซ้ำเติม
       ข้อความนี้ใช้โวหารภาพพจน์ชนิดใด ?

  ก.  นามนัย
  ข.  อติพจน์
  ค.  อุปลักษณ์
  ง.  บุคลาธิษฐาน

7. ข้อใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิด ปฏิพากย์

  ก.  แพ้เป็นพระ   ชนะเป็นมาร
  ข.  คุณแม่หนาหนักเพี้ยงพสุธา
  ค.  ขอให้คุณแม่มีอายุยนยาวราวกำแพงเมืองจีน
  ง.  ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร    ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน

8. ความในข้อใดมีการใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ

  ก.  นางนวลนอนแนบน้ำในนา
  ข.  พระพายชายพัดมาเชยชื่น
  ค.  จักจั่นสนั่นเสียงเสนาะดง
  ง.  ฆ้อนทองร้องรับกันป๊กป๊ก

9. ความในข้อใดใช้โวหารภาพพจน์ชนิด  "นามนัย"

  ก.  ผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราช  เยียววิวาทชิงฉัตร
  ข.  เจ้าพูดจาใช้ถ้อยคำวกเวียนเหมือนลูกหมาไล่กัดหางตัวเอง
  ค.  ดอกไม้แย้มกลีบยิ้มริมบึงช่างตรึงจิต  ลมจุมพิตเท่าไรก็ไม่หมอง
  ง.   เสียงคลื่นระทม  สายลมยังตระโบมลูบไล้ ผิวน้ำทะเลจะตรมระบมเท่าไร

10. "สายธาราดั่งนาฬิกาแก้ว   แว่วแว่วจ๊อกจ๊อกเซาะซอกหิน "
         ข้อความนี้มีโวหารภาพพจน์ชนิดใดบ้าง

  1. อุปมา  
  2. สัทพจน์
  3. อุปลักษณ์  
  4. บุคลาธิษฐาน

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3 

 

 

จัดทำโดยครูรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.