ปฏิพากย์

    

aigoodview\Home and Kids\Sweetness.ntm\vbuttonผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

 p_flowerpot.gif ปฏิพากย์  p_flowerpot_1.gif

( Paradox )

                 ปฏิพากย์ หรือ ปรพากย์  คือการใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงกันข้าม

หรือขัดแย้งกันมากล่าว อย่างกลมกลืนกันเพื่อเพิ่มความหมายให้มีน้ำหนัก

มากยิ่งขึ้น

                 ตัวอย่างเช่น

                                    เลวบริสุทธิ์  

                                    บาปบริสุทธิ์  

                                    สวยเป็นบ้า  

                                    สวยอย่างร้ายกาจ

                                    สนุกฉิบหาย  

                                    สวรรค์บนดิน

                                     ยิ่งรีบยิ่งช้า

                                   น้ำร้อนปลาเป็น   

น้ำเย็นปลาตาย

                                   เสียน้อยเสียยาก

เสียมากเสียง่าย

                                   รักยาวให้บั่น

รักสั้นให้ต่อ

                                    แพ้เป็นพระ

ชนะเป็นมาร

                                 

 

จัดทำโดยครููรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.