อติพจน์

     

aigoodview\Home and Kids\Sweetness.ntm\vbuttonผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

p_flowerpot_green.gif   อติพจน์   p_flowerpot_green_1.gif

(  Hyperbole )    

                 อติพจน์ หรือ อธิพจน์  คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง เพื่อเน้นความรู้สึก

ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้ง

         ภาพพจน์ชนิดนี้นิยมใช้กันมากแม้ในภาษาพูด  เพราะเป็นการกล่าวที่

ทำให้เห็นภาพได้ง่ายและแสดงความรู้สึกของกวีได้อย่างชัดเจน    

                    ตัวอย่างเช่น

                               คิดถึงใจจะขาด   

                               คอแห้งเป็นผง  

                               ร้อนตับจะแตก   

                               หนาวกระดูกจะหลุด  

                               การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

                               คิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออก

                              เอียงอกเทออกอ้าง

                             เมรุชุบสมุทรดินลง

                             อากาศจักจารผจง

                            โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม   

อวดองค์  อรเอย

เลขแต้ม

จารึก พอฤา

อยู่ร้อนฤาเห็น

        ในกรณีที่ใช้โวหารต่ำกว่าจริงเรียกว่า  "อวพจน์"

                  ตัวอย่างเช่น

                               เล็กเท่าขี้ตาแมว

                               เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว

                               รอสักอึดใจเดียว

                                    

 

จัดทำโดยครูรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.