สัญลักษณ์

       

aigoodview\Home and Kids\Sweetness.ntm\vbuttonผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

 p_firtree_large.gif   สัญลักษณ์   p_firtree_large.gif

( symbol )

             สัญลักษณ์ เป็นการเรียกชื่อสิ่งๆหนึ่งโดยใช้คำอื่นมาแทน  ไม่เรียกตรงๆ

 ส่วนใหญ่คำที่นำมาแทนจะเป็นคำที่เกิดจากการเปรียบเทียบและตีความ

ซึ่งใช้กันมานานจนเป็นที่เข้าใจและรู้จักกันโดยทั่วไป      

  ตัวอย่างเช่น

 เมฆหมอก

แทน

อุปสรรค

 สีดำ

แทน

ความตาย  ความชั่วร้าย

 สีขาว

แทน

ความบริสุทธ

 กุหลาบแดง

แทน

ความรัก

 หงส์  

แทน

คนชั้นสูง

 กา

แทน

คนต่ำต้อย

 ดอกไม

แทน

ผู้หญิง

  แสงสว่าง

แทน

สติปัญญา

  เพชร

แทน

ความแข็งแกร่ง     ความเป็นเลิศ

  แก้ว

แทน

ความดีงาม   ของมีค่า

  ลา

แทน

คนโง่   คนน่าสงสาร

  ลา

แทน

คนพาล    คนคด

  สุนัขจิ้งจอก

แทน

คนเจ้าเล่ห์

                                         p_flower_yellow.gif   p_flower_pink.gif    p_flower_yellow_1.gif

 

จัดทำโดยครูรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.