นามนัย

       

aigoodview\Home and Kids\Sweetness.ntm\vbuttonผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

 p_flowerpot_brown_s.gif   นามนัย   p_flowerpot_brown_s.gif

( Metonymy )

                นามนัย  คือการใช้คำหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใด

สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง  คล้ายๆสัญลักษณ์   แต่ต่างกันตรงที่  นามนัยนั้นจะดึง

เอาลักษณะบางส่วนของสิ่งหนึ่งมากล่าว  ให้หมายถึงส่วนทั้งหมด  

                ตัวอย่างเช่น

 เมืองโอ่ง

หมายถึง

จังหวัดราชบุรี

 เมืองย่าโม

หมายถึง

จังหวัดนครราชสีมา

 ทีมเสือเหลือง

หมายถึง

ทีมมาเลเซีย

 ทีมกังหันลม

หมายถึง

ีมเนเธอร์แลนด์ 

  ทีมสิงโตคำราม

หมายถึง

อังกฤษ

 ฉัตร

หมายถึง

กษัตริย์

 เก้าอ

หมายถึง

ตำแหน่ง

 มือที่สาม

หมายถึง

ผู้ก่อความเดือดร้อน

                 

 

จัดทำโดยครูรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.