อุปมา

  

aigoodview\Home and Kids\Sweetness.ntm\vbuttonผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

 p_dendelion.gif   อุปมา  p_dendelion.gif

( Simile )

           อุปมา    คือ การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยใช้คำเชื่อมที่มี

ความหมายเช่นเดียวกับ คำว่า      " เหมือน "      

           เช่น     ดุุจ  ดั่ง  ราว  ราวกับ   เปรียบ   ประดุจ    เฉก   เล่ห์   ปาน   ประหนึ่ง

เพียง    เพี้ยง    พ่าง    ปูน  ฯลฯ

          ( ระวังนะคะ  ไม่ใช่ว่าเห็นคำเหล่านี้แล้วรีบตัดสินว่าเป็นอุปมา .... ต้องดูด้วยนะคะ

ว่ามีความเปรียบหรือไม่  ถ้ามีความเปรียบละก็   o.K.  ค่ะ )

         ตัวอย่างเช่น

                      ปัญญาประดุจดังอาวุธ

                      ไพเราะกังวานปานเสียงนกร้อง

                      ท่าทางหล่อนราวกับนางพญา

                     จมูกเหมือนลูกชมพู่                

                      ปากเธอเหมือนกระจับอ่อนๆ

ใบหูเหมือนทอดมันร้อนๆ

 ฟันเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดพันธุ์ดี

                    ตาเหมือนตามฤคมาศ            

                     ประดุจแก้วเกาทัณฑ์    

พิศคิ้วพระลอราช

ก่งนา

                    สูงระหงทรงเพรียวเรียวลูด  

                   พิศแต่หัวจรดเท้าขาวแต่ตา

                   คิ้วก่งดังก่งเขาดีดฝ้าย

                   หูกลวงดวงพักตร์หักงอ

                   สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียว

                  เสวยสลายาจุกพระโอษฐ์อม

งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า

 สองแก้มกัลยาดังลูกยอ

จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ     .

 ลำคอโตตันสั้นกลม

โคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้ม

 มันน่าเชยน่าชมนางเทวี

                 

 

จัดทำโดยครููรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.