สัทพจน์

   

aigoodview\Home and Kids\Sweetness.ntm\vbuttonผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

 p_flowerpot_brown_s.gif   สัทพจน์   p_flowerpot_brown_s.gif

( Onematoboeia )

                   สัทพจน์  หมายถึงภาพพจน์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ     เช่น  

       เสียงดนตรี    เสียงสัตว์   เสียงคลื่น    เสียงลม   เสียงฝนตก เสียงน้ำไหล ฯลฯ  

       การใช้ภาพพจน์ประเภทนี้จะทำให้เหมือนได้ยินเสียงนั้นจริง ๆ

                ตัวอย่างเช่น

                      ลูกหมาร้องบ๊อก ๆ ๆ     ลุกนกร้องจิ๊บๆๆ    ลูกแมวร้องเหมียว ๆ ๆ

                       เปรี้ยง ๆ  ดังเสียงฟ้าฟาด      

                      ตะแลกแต๊กแต๊กตะแลกแต๊กแต๊ก      กระเดื่องดังแทรกสำรวลสรวลสันต์

                      คลื่นซัดครืนครืนซ่าที่ผาแดง

                      น้ำพุพุ่งซ่า  ไหลมาฉาดฉาน    เห็นตระการ     เสียงกังวาน  

                         มันดังจอกโครม จอกโครม       มันดังจอก  จอก  โครม  โครม

                      บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว

                      อ้อยอี๋เอียง  อ้อยอี๋เอียงส่งเสียงร้อง

                      เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย     กระหึมโหยห้อยไม้น่าใจหาย

                      ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น                             

   

 

จัดทำโดยครูรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.