ผู้จัดทำ

   

Homeผู้จัดทำอธิบายศัพท์กติกาชักเย่อแหล่งอ้างอิง

 

 

 

นายเสมา  ศิริอำพันธ์  ตำแหน่ง
อาจารย์ 2  ระดับ 7  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง   จังหวัดราชบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 โทรศัพท์ 032-399226   โทรสาร 032-399227   http://sopon.labschools.net

จัดทำโดยครูเสมา   ศิริอำพันธ์
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c)2004 Mr.Sema.s All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.