อธิบายศัพท์

    

Homeผู้จัดทำอธิบายศัพท์กติกาชักเย่อแหล่งอ้างอิง

 

 

 

         อธิบายศัพท์

  คำว่า "ชักเย่อ " เขียนได้ 3  แบบ คือ   1. ชักเย่อ     2. ชักกะเย่อ   3.  ชักคะเย่อ

      คำว่า ชัก  vi. adv. vt.

to draw (a gun, a card); to withdraw (one's hand);to drag, to pull (the strings), to haul (a rope, a train) = ชักลาก 

     คำว่า    เย่อ   vi. vt.  เป็นคำเหมือน (S) ของ "ดึง "       to pull, to tug

   ชักเย่อ n. vi.      ชักกะเย่อ n. vi.     ชักคะเย่อ n. vi.    =  tug-of-war

 

จัดทำโดยครูเสมา   ศิริอำพันธ์
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c)2004 Mr.Sema.s All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.