บ้านน่าอยู่

 

 

 

            สาระสำคัญ

                  การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านให้สวยงามนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งประดับตกแต่งที่หรูหรา มีราคาแพง เพียงแต่หาวัสดุ ที่เหลือใช้หรือที่มีอยู่ในบ้าน   และสามารถทำการประดิษฐ์ขึ้นมาเอง  ็ทำให้เกิดความสวยงามและน่าอยู่อาศัยได้ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณ และไม่ซ้ำแบบและเหมือนใครอีกด้วย

 building01_white.gif

 

จัดทำโดยนายสิรภพ ชมสาคร

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

Copyring(c)2004 Mr.Si Chom. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.