บ้านที่น่าอยู่

 

 

 

 หลักการจัด และตกแต่ง

house17_redroof.gif

  1.           บ้านที่ได้รับการจัด ตกแต่งอย่างมีหลักเกณฑ์ ย่อมส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัย
  •  ทำให้บ้านสาวยงาม เป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย
  •  ทำให้สบายตา สบายใจ สมาชิกในบ้านมีความสุข และพอใจที่จะอยู่บ้าน
  •  ช่วยให้บรรยากาศสดชื่น มีชีวิตชีวา
  •  บ่งบอกถึงรสนิยม อุปนิสัย ความขยันขันแข็ง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบของสมาชิก
  •   เป็นที่ชื่นชมของผู้มาเยือน

จัดทำโดยนายสิรภพ ชมสาคร

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

Copyring(c)2004 Mr.Si Chom. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.