นาฏศิลป์ไทย

 

Homeนาฏยศัพท์อธิบายท่ารำท่ารำเพลงต่าง ๆ

 

 

นาฏยศัพท์  

                                 หมายถึง  ศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อเกี่ยวกับท่ารำ  เป็นคำที่เรียกในวงการ                      นาฏศิลป์ไทย  สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่าย  

           นาฏยศัพท์เบื้องต้น      

1.  กระทบ  

2.  วางส้น  

3.  โขยกเท้า

4.  สะดุด

 5.  กลายมือ

6.  สะบัดมือ

7.  โบกมือ

8.  คลายมือ

9.  ม้วนมือ

10.  รวมมือ

11.  ฉายมือ

img1.gif

 

จัดทำโดยอาจารย์ศรีสมบูรณ์  รัศมีโชติ

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

Copyright(c) 2004 Mrs.S Ra.  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.