อธิบายท่ารำ

   

Homeนาฏยศัพท์อธิบายท่ารำท่ารำเพลงต่าง ๆ

 

อธิบายท่ารำ 1 
อธิบายท่ารำ 2 

ปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว

เพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว

                                                                              คำร้อง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

(สร้อย)  ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แผ่นดินของเรา นี้แสนอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองราบคาบ ด้วยอานุภาพพ่อขุน รามคำแหงค้ำจุน ให้ชาติไทยไพศาล สร้างทำ นาไร่ ทั่วแคว้นแดนไทย เราไถ เราหว่าน หมากม่วง หมากขาม หมากพร้าวหมากปราง พืชผลต่าง ๆ ล้วนงามตระการ

(สร้อย)

สร้างบ้านแปลงเมือง ให้เกียรติไทยลือเลื่อง ไปทั่วทุกถิ่นฐาน จูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ปวงราษฎร์ทั้งหลาย ได้อยู่เป็นสุขสำราญ

(สร้อย)

 

จัดทำโดยอาจารย์ศรีสมบูรณ์  รัศมีโชติ

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

Copyright(c) 2004 Mrs.S Ra.  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.