ท่ารำเพลงต่าง ๆ

  

Homeนาฏยศัพท์อธิบายท่ารำท่ารำเพลงต่าง ๆ

 

ท่ารำเพลงต่าง ๆ 
ท่ารำเพลงต่าง ๆ 

อธิบายท่ารำดวงจันทร์วันเพ็ญ

ท่ารำ : แขกเต้าเข้ารัง  และผาลาเพียงไหล่

ท่ารำที่ 1 : ท่าแขกเต้าเข้ารัง

คำร้อง    : ดวงจันทร์วันเพ็ญ

                    ชาย - หญิง - จีบหงายสองมือ  จีบขวาสูงอยู่ระดับวงบน  จีบซ้ายอยู่ใต้ศอกขวา            เอียงซ้าย  ก้าวเท้าขวา  แตะเท้าซ้าย  แล้วเปลี่ยนเป็นจีบมือซ้ายสูง  จีบขวาอยู่ใต้ศอก            ซ้าย  เอียงขวาก้าวเท้าซ้ายแตะเท้าขวา

ท่าผาลาเพียงไหล่

เนื้อร้อง  :  ลอยเด่นอยู่ในนภา

               ชาย - หญิง  มือขวาจีบระดับวงกลาง  มือซ้ายตั้งวงกลาง  แล้วเปลี่ยนเป็นมือขวา           ม้วนจีบออก  ตั้งวงสูง  มือซ้ายพลิกหงายมือ  หักข้อมือให้ปลายนิ้วตกลงล่างอยู่ระดับ           เอวยังคงเอียงขวาตลอดลักษณะของจังหวะเท่านั้น  จะก้าวเท้าหมุนรอบตัวเอง                         4  จังหวะ  โดยเริ่มด้วยก้าวขวา - ซ้าย - ขวา  และแตะเท้าซ้ายในจังหวะ  4  ซึ่งจะหมุน           กลับมาอยู่ที่เดิม

 

จัดทำโดยอาจารย์ศรีสมบูรณ์  รัศมีโชติ

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

Copyright(c) 2004 Mrs.S Ra.  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.