แบบฝึกชุดที่ 1

 

แบบฝึกชุดที่ 1แบบฝึกชุดที่ 2แบบฝึกชุดที่  3แบบฝึกชุดที่ 4แบบฝึกชุดที่ 5 แบบฝึกชุดที่ 6แบบฝึกชุดที่ 7แบบฝึกชุดที่ 8

 

 

ชุดที่ 1     แบบฝึกทักษะชุด ชวนคิดติดตามภาพ

1.      ฝึกการสังเกต

2.      ฝึกการคิดย้อนความรู้เดิม

3.      ตรวจสอบความรู้

4.      เสริมประสบการณ์ใหม่

 

 
 
 
 

ใบงานชุดที่  1
ชวนคิดติดตามภาพ

 

คำสั่ง      ทุก  15 วินาที  ให้นักเรียนตอบว่าเห็นอะไร  3 อย่างจากภาพที่ปรากฏ

ภาพที่

สิ่งที่เห็น

ภาพที่

สิ่งที่เห็น

1.

1............................................

2............................................

3............................................

8.

1...........................................

2..........................................

3...........................................

2.

1...........................................

2..........................................

3..........................................

9.

1...........................................

2...........................................

3...........................................

3.

 

 

1...........................................

2..........................................

3.............................................

10.

1...........................................

2..........................................

3..........................................

4.

1.............................................

2.............................................

3.............................................

11.

1...........................................

2...........................................

3...........................................

5.

1.............................................

2.............................................

3.............................................

12.

1..........................................

2...........................................

3...........................................

6.

1.............................................

2............................................

3............................................

13.

1..........................................

2..........................................

3...........................................

7.

1............................................

2............................................

3............................................

14.

1...........................................

2...........................................

3..........................................

 

 

  ย้อนกลับ

 

 

จัดทำโดย   ครูสุดารัตน์  ดวงสุดาวงศ์

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2007  Miss.Sudarat.All rights.reserved

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2550

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.