สมการ

  

ผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนคำตอบของสมการคุณสมบัติของการเท่ากันการแก้สมการแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 สมการ เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ แสดงความเท่ากันของจำนวน 2 จำนวน

เช่น     50      =    50
            m      =     4
          y + 6   =    15

ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนที่ยังไม่ทราบค่าในสมการ เรียกว่า " ตัวแปร "

ตัวเลขที่ใช้แทนจำนวนที่มีค่าแน่นอน เรียกว่า " ตัวคงที่ "

เช่น     สมการ  y + 6 = 15
           ตัวแปร ได้แก่  y
           ตัวคงที่ ได้แก่ 6 และ 15

 

จัดทำโดย ครูวินัย อรุณมณี และนางสาววนัชพร  อรุณมณี
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Mr.W Ar.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.