สมการเป็นจริง

 

ผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนคำตอบของสมการคุณสมบัติของการเท่ากันการแก้สมการแบบทดสอบหลังเรียน

 

สมการเป็นเท็จ 
สมการเป็นจริง 

flower01_red_1.gifกรณีที่ 2 สมการเป็นจริง

เมื่อแทนค่าตัวแปรในสมการแล้วทำให้ประโยคเป็นจริง

เช่น  สมการ   y + 6 = 15  แทนค่า  y = 9 แล้ว
                     9 + 6 = 15  ดังนั้น สมการเป็นจริง

จัดทำโดย ครูวินัย อรุณมณี และนางสาววนัชพร  อรุณมณี
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Mr.W Ar.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.