การแก้สมการ

 

ผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนคำตอบของสมการคุณสมบัติของการเท่ากันการแก้สมการแบบทดสอบหลังเรียน

 

การแทนค่าตัวแปร 
การใช้คุณสมบัติ 

 

การแก้สมการ คือ การหาคำตอบของสมการ หรือการหาค่าของตัวแปรซึ่งทำให้สมการนั้นเป็นจริง
คำสั่งที่ใช้ในการแก้สมการ นิยมใช้คำสั่งดังนี้
จงแก้สมการ 5x + 2 = 17
จงหาคำตอบของสมการ 5x + 2 = 17
จงหาค่าของ x ที่ทำให้สมการ 5x + 2 = 17 เป็นจริง
จากสมการ 5x + 2 = 17 จงหาค่าของตัวแปร

การแก้สมการทำได้ 2 วิธีดังนี้
clip_orange.gifการแทนค่าตัวแปร
clip_orange_1.gifการใช้คุณสมบัติของการเท่ากัน

จัดทำโดย ครูวินัย อรุณมณี และนางสาววนัชพร  อรุณมณี
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Mr.W Ar.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.