พระมหากษัตริย์ไทย

 

Homeผู้จัดทำสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์

 

 

 ยินดีต้อนรับนักประวัติศาสตร์และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  ครั้งนี้ขอเชิญทุกท่านศึกษาเกี่ยวกับลำดับพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยต่างๆ
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์ 

 

 

จัดทำโดย
ครูเอมอร ดวงจันทร์โชติ  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส  จ.สระแก้ว
Copyright (c)MS.Am-on Dungjunchot.All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com