การสนทนาเบื้องต้น

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการทักทาย greetingการถามเกี่ยวกับสุขภาพถามชื่อ what is your name?

                        

welcome_ribbon.gif

"ยินดีต้อนรับทุกท่าน"    เข้าสู่การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

"English basic communication"

 aniblue11_back.gif ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับaniblue12_next.gif

    anicandy_red.gif ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจ

    aniberry01_red.gifนักเรียน ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

    หากมีสิ่งใดที่ผิดพลาด และขาดตกบกพร่องประการใด ข้าพเจ้าจักแก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสต่อๆไป

     

    3d_thankyou01_whitebg.gif

 

จัดทำโดย

นายทวี   เขตขัณฑ์  โรงเรียนบ้านโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Copyright ( c ) 2006 Mr.Dhawee Khatekhan. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com