แบบทดสอบก่อนเรียน

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการทักทาย greetingการถามเกี่ยวกับสุขภาพถามชื่อ what is your name?

 

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เมื่อนักเรียนเดินมาโรงเรียนตอนเช้าพบเพื่อนระหว่างทาง  นักเรียนจะทักทายเพื่อนว่าอย่างไร

  a. Good morning.  
  b. Good afternoon. 
  c. Good evening.  
  d. Goodbye.
2. ตอนบ่ายนักเรียน พบครูเดินผ่าน นักเรียนจะทักทายว่าอย่างไร
  a. Good morning.  
  b. Good afternoon.  
  c. Good evening.  
  d. Sorry.  
3. นักเรียนได้พบเพื่อนและกล่าวสวัสดีกันแล้ว นักเรียนอยากถามเพื่อนว่า "เป็นอย่างไรบ้าง" นักเรียนจะถามว่าอย่างไร

  a. I am great.
  b. I am fine.  
  c. Good morning.  
  d. How are you?  

4. หากเพื่อนถามว่า "เป็นอย่างไรบ้าง" เราอยากตอบว่า "ฉันสบายดี"นักเรียนจะพูดว่าอย่างไร

  a. I am happy.  
  b. I am sad.  
  d. I am fine.  
  d. I am sorry.  

5. เมื่อนักเรียนตอบว่า"ฉันสบายดี" แล้วอยากที่จะถามเพื่อนกลับ "แล้วคุณล่ะ" นักเรียนจะถามว่าอย่างไร ี

  a. I am fine.  
  b. I am sad.  
  d. And you?  
  d. Good evening.

6.นักเรียนอยากรู้จักเพื่อนใหม่ นักเรียนจะถามชื่อเพื่อนใหม่ นักเรียนจะถามว่าอย่างไร

  a. Good morning.  
  b. What is your name?  
  c. My name is.............  
  d. I am sorry.  

7. เพื่อนใหม่ของนักเรียนที่ถูกถามชื่อ จะตอบว่าอย่างไร

  a. My name is..............  
  b. Your welcome.  
  c. Good afternoon.  
  d. Nice to meet you.  

8. มื่อนักเรียนเดินไม่ทันระวัง ชนเพื่อนนักเรียนจะกล่าวขอโทษว่าอย่างไร

  a. Thank you. 
  b. Nice to meet you.  
  c. I am fine.  
  d. I am sorry.  

9. หากนักเรียนได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้ว และนักเรียนอยากพูดว่า "ยินดีที่ได้รู้จัก" จะพูดว่าอย่างไร

  a. I am sorry.  
  b. Nice to meet you.  
  d. I am fine.  
  d. Thank you.

10. นักเรียนจะกล่าว "ขอบคุณ" จะต้องพูดว่า

  a. Thank you.
  b. I am sorry.
  c. Nice to meet you.
  d. My name is.............. 

 จัดทำโดย

นายทวี   เขตขัณฑ์  โรงเรียนบ้านโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 06-0194128

Copyright ( c ) 2006 Mr.Dhawee Khatekhan. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com