ลักษณะเมทริกซ์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนลักษณะเมทริกซ์การดำเนินการเมทริกซ์เมทริกซ์เอกลักษณ์ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับดีเทอร์มินันต์แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลักษณะทั่วไปของเมทริกซ์ 
เมทริกซ์ชนิดต่าง ๆ 
การเท่ากันของเมทริกซ์ 
ทรานสโพสของเมทริกซ์ 

 

indian_right.gif

เด็กชายแดง: ครูครับ! เมื่อคืนมีมนุษย์ต่างดาวมาหาผมที่บ้าน แล้วให้กระดาษผมมาแผ่นหนึ่ง ในกระดาษแผ่นนั้นมีรหัส ผมอยากรู้ว่าสัญลักษณ์นี้มันคืออะไร

 

ครูนิ: สัญลักษณ์นี้เราเรียกว่าเมทริกซ์จ๊ะ เดี๋ยวครูจะอธิบายเรื่องสัญลักษณ์ของเมทริกซ์ให้ฟังนะจ๊ะ

 ลักษณะเมทริกซ
             ถ้าเรานำจำนวนมาเขียนเรียงเป็นแถวๆละเท่าๆกัน ในวงเล็ก หรือวงเล็บใหญ่ เช่น

              
เราเรียกสัญลักษณ์เหล่านี้ว่า เมทริกซ์

 

 

 

 swimming_home.gifข้อตกลง

1.  จำนวนแต่ละจำนวนที่อยู่ในเมทริกซ์ เราเรียนกว่า สมาชิกของเมทริกซ์ เช่น
     กำหนดให้   สมาชิกของเมทริกซ์ A ได้แก่ 1 2 3 และ 4

2.  เมทริกซ์ที่มี m แถว n หลัก เรียกว่า เมทริกซ์มิติ   หรือ เมทริกซ์ เช่น  กำหนดให้   จะพบว่า A เป็นเมทริกซ์ที่มี  2 แถว 3 หลัก ดังนั้น เรียก A ว่า เมทริกซ์มิติ หรือ เมทริกซ์

3.  การบอกตำแหน่งของสมาชิก      ก ำหนดให้  
    จะพบว่า 1 เป็นสมาชิกในตำแหน่ง แถวที่ 1 หลักที่ 1
               4 เป็นสมาชิกในตำแหน่ง แถวที่ 1 หลักที่ 2
               5 เป็นสมาชิกในตำแหน่ง แถวที่ 2 หลักที่ 2

 bar_color.gif

จัดทำโดย
นางสาวนิรชา ปักกะโต โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว
Copyright (c) 2006 Ms.Niracha Pakkato. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.