การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนลักษณะเมทริกซ์การดำเนินการเมทริกซ์เมทริกซ์เอกลักษณ์ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับดีเทอร์มินันต์แบบทดสอบหลังเรียน

 

การบวกเมทริกซ์ 
การลบเมทริกซ์ 
การคูณเมทริกซ์ 
สมบัติการบวกของเมทริกซ์ 
การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ 

 การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์
        ถ้า A และ B เป็นเมทริกซ์ 2 เมทริกซ์ใด ๆ การนำเมทริกซ์ A มาคูณกับเมทริกซ์ B จะเกิดผลขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 อย่างต่อไปนี้
             1. ไม่สามารถหาผลคูณได้
             2. สามารถหาผลคูณได้
ปัญหาที่เราจะต้องทราบก็คือ ถ้าหาผลคูณได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร และสมาชิกของเมทริกซ์ที่เป็นผลคูณจะหามาได้อย่างไร ให้นักเรียนดูหลักการต่อไปนี้
1.  มิติของเมทริกซ์ที่นำมาหาผลคูณ
    ถ้า A เป็นเมทริกซ์  
         B เป็นเมทริกซ์
    ผลคูณ AB จะเกิดขึ้นได้เมื่อ และ AB จะมีมิติ
2. ลักษณะสมาชิกของเมทริกซ์ที่เป็นผลคูณ (ถ้าหาผลคูณได้)
    หลักการหาสมาชิกโดยทั่ว ๆ ไป สามารถหาได้ดังนี้
   "สมาชิกของผลคูณของเมทริกซ์ในแถวที่ i หลักที่ j จะเกิดสมาชิกในแถวที่ i ของเมทริกซ์ที่อยู่หน้า คูณกับ สมาชิกในหลักที่ j ของเมทริกซ์หลักเป็นคู่ ๆ แล้วนำมาบวกกัน" ลองมาดูตัวอย่างกัน
ตัวอย่าง
ให้ จงหา AB และ BA

วิธีทำ     (1) clock_alarm.gif

                        ใช้หลักการแถว คูณ หลัก

                        

                       

ข้อสังสังเกตในการคูณ ถ้าใช้แถวใด คูณ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแถวนั้นถ้าคูณหลักใดก็ได้หลักนั้น ของเมทริกซ์ผลลัพธ์  เช่น

  - แถวที่ 1 คูณหลักที่ 1 ผลลัพธ์ก็จะอยู่ตำแหน่ง แถวที่ 1 หลักที่ 1 ของเมทริกซ์ผลลัพธ์
  - แถวที่ 1 คูณหลักที่ 2 ผลลัพธ์ก็จะอยู่ตำแหน่ง แถวที่ 1 หลักที่ 2 ของเมทริกซ์ผลลัพธ์
  - แถวที่ 1 คูณหลักที่ 3 ผลลัพธ์ก็จะอยู่ตำแหน่ง แถวที่ 1 หลักที่ 3 ของเมทริกซ์ผลลัพธ์
  - แถวที่ 2 คูณหลักที่ 1 ผลลัพธ์ก็จะอยู่ตำแหน่ง แถวที่ 2 หลักที่ 1 ของเมทริกซ์ผลลัพธ์
  - แถวที่ 2 คูณหลักที่ 2 ผลลัพธ์ก็จะอยู่ตำแหน่ง แถวที่ 2 หลักที่ 2 ของเมทริกซ์ผลลัพธ์
  - แถวที่ 2 คูณหลักที่ 3 ผลลัพธ์ก็จะอยู่ตำแหน่ง แถวที่ 2หลักที่ 3 ของเมทริกซ์ผลลัพธ์
  .............
  ค่อย ๆ ทำความเข้าใจนะคะ ไม่ยากหรอก

จัดทำโดย
นางสาวนิรชา ปักกะโต โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว
Copyright (c) 2006 Ms.Niracha Pakkato. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.