อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนลักษณะเมทริกซ์การดำเนินการเมทริกซ์เมทริกซ์เอกลักษณ์ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับดีเทอร์มินันต์แบบทดสอบหลังเรียน

 

อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 
อินเวอร์สการคูณ2 x 2 เมทริกซ์ 
ตัวอย่างที่2 
ข้อควรทราบ 

 

 อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
            คงจำกันได้นะ อินเวอร์สการคูณของจำนวนจริง a คือ จำนวนจริงที่นำมาคูณกับจำนวนจริง a แล้วได้ผลเท่ากับเอกลักษณ์ 1 และเราใช้สัญลักษณ์ แทนอินเวอร์สการคูณของจำนวนจริง a นั่นคือ  
           ในทำนองเดียวกัน อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ A ก็คือ เมทริกซ์ ซึ่งเมื่อนำมาคูณกับเมทริกซ์ A แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเมทริกซ์เอกลักษณ์ I และเราใช้สัญลักษณ์ แทน อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ นั่นคือ
          แต่งเนื่องจาก  กับ นั้นต้องมีสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ ซึ่งการที่จะเกิดลักษณะนี้ได้  และ ต้องเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเท่ากัน

สรุป ถ้านักเรียนต้องการแสดงว่า เมทริกซ์ B เป็นอินเวอร์สของเมทริกซ์ A นักเรียนต้องแสดงให้ได้ว่า AB = BA = I

 ตัวอย่าง  จงแสดงว่า  อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ คือเมทริกซ์

วิธีทำ   หา  AB =   = = = I

                BA =   = = = I

           แสดงว่า  AB = BA = I  ดังนั้น

  piano.gif

จัดทำโดย
นางสาวนิรชา ปักกะโต โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว
Copyright (c) 2006 Ms.Niracha Pakkato. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.