อินเวอร์สการคูณ2 x 2 เมทริกซ์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนลักษณะเมทริกซ์การดำเนินการเมทริกซ์เมทริกซ์เอกลักษณ์ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับดีเทอร์มินันต์แบบทดสอบหลังเรียน

 

อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 
อินเวอร์สการคูณ2 x 2 เมทริกซ์ 
ตัวอย่างที่2 
ข้อควรทราบ 

 อินเวอร์สการคูณ 2 x 2 เมทริกซ

์      ถ้าเมทริกซ์

      จะได้     

      หรือ   

 ตัวอย่าง  กำหนดให้ จงหา

วิธีทำ ตัวส่วนของสมาชิกใน = 4(3) - 2(1)  = 10

        ตัวเศษหาได้ดังนี้

       ดังนั้น  

  เห็นไหมไม่ยากเลย...

star02_yellow.gif

จัดทำโดย
นางสาวนิรชา ปักกะโต โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว
Copyright (c) 2006 Ms.Niracha Pakkato. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.