ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนลักษณะเมทริกซ์การดำเนินการเมทริกซ์เมทริกซ์เอกลักษณ์ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับดีเทอร์มินันต์แบบทดสอบหลังเรียน
ตัวอย่างที่1 
ตัวอย่างที่ 2 
ดีเทอร์มินันต์เมทริกซ์จัตุรัสมิติ3x3 
ตัวอย่าง 

 

 ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ (Determinant of Matrix) คือ จำนวนที่ได้มาจากการนำสมาชิกในเมทริกซ์จตุรัส มาคำนวณ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

1. ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์จัตุรัสมิติ

    ให้ เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ

    ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ A คือ ad - bc และเราใช้สัญลักษณ์ หรือ det(A) หรือ แทน ดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ A

นั่นคือ = det(A) = = ad - bc

 

  flower_wind_1.gif

จัดทำโดย
นางสาวนิรชา ปักกะโต โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว
Copyright (c) 2006 Ms.Niracha Pakkato. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.