สัตว์มีกระดูกสันหลัง

 

Homeผู้จัดทำสัตว์มีกระดูกสันหลังทดสอบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทดสอบ

 

พวกปลา 
พวกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก 
พวกสัตว์เลื้อยคลาน 
พวกสัตว์ปีก 
พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

 

 

     

   

            สัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นสูงมีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะที่มีการทำงานซับซ้อน มีกระดูกสันหลังทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายคงรูปที่แน่นอนอยู่ได้ส่วนมากมีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

            นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังตามลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ออกเป็น 5 พวก ได้แก่
 1. พวกปลา 2. พวกครึ่งน้ำครึ่งบก 3. พวกสัตว์เลื้อยคลาน 4. พวกสัตว์ปีก 5. พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

 

จัดทำโดยครู โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Nittida Jandasong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com