คณิต ป.6

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนห.ร.ม.และค.ร.นเศษส่วนทศนิยมแบบทดสอบหลังเรียน

  

 

 

 สวัสดีคะเว็บไซต์นี้  รวบรวมหลักของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  นักศึกษาและคณะครูทุกท่าน  ผู้จัดทำขอขอบคุณหนังสือทุกเล่ม  เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่ผู้จัดทำได้นำข้อมูลของท่านมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้  เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา  

 

      whirligig.gif
green_1.gif 

 

จัดทำโดย
ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ  หมู่ 2 ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว Tel. 037 - 268208
 Copyright (c) 2006
Ms.Orathai Sudbub. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.