การเปรียบเทียบเศษส่วน

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนห.ร.ม.และค.ร.นเศษส่วนทศนิยมแบบทดสอบหลังเรียน

  

ชนิดของเศษส่วน 
การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ 
การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน 
การเปรียบเทียบเศษส่วน 
เศษส่วนอย่างตำ 
การบวกลบเศษส่วน 
การคูณเศษส่วน 
การหารเศษส่วน 

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัีวส่วนเท่ากัน    ให้นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลย

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  
     ใช้วิธีทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่าักัน  แล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน
     หรือ  อาจใช้วิธีการคูณไขว้ระหว่างตัวเศษและตัวส่วน   แล้วนำผลคูณที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

การทำส่วนใ้ห้เท่ากัน
จงพิจารณาการเปรียบเทียบ   และ
ทำตัวส่วนของ และ ให้เท่ากัน  จะได้

                     และ

เปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษ  จะได้  

ดังนั้น        

การคูณไขว้
เมื่อพิจารณาการคูณไขว้         
จะได้ 3 x 5 และ 2 x 4
เนื่องจาก 3 x 5   >  2 x 4

img1.gifดังนั้น     

 

 

จัดทำโดย
ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ  หมู่ 2 ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว Tel. 037 - 268208
 Copyright (c) 2006
Ms.Orathai Sudbub. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.