เศษส่วนอย่างตำ

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนห.ร.ม.และค.ร.นเศษส่วนทศนิยมแบบทดสอบหลังเรียน

  

ชนิดของเศษส่วน 
การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ 
การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน 
การเปรียบเทียบเศษส่วน 
เศษส่วนอย่างตำ 
การบวกลบเศษส่วน 
การคูณเศษส่วน 
การหารเศษส่วน 

 เศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดๆ  ที่มากกว่า 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกว่า  เศษส่วนอย่างต่ำ

      ตัวอย่าง                   พิจารณา       และ   

    

       

มี 2 หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว

     

        

 ไม่มีจำนวนนับใดๆ ที่มากกว่า 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว

                              เป็นตัวอย่างของเศษส่วนอย่างต่ำ

                                  ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำ

พิจารณาการทำ     ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

วิธีที่ 1  นำตัวประกอบร่วมของ 24 และ 36 ที่มีค่ามากที่สุดมาหาร 24 และ 36 เพียงครั้งเดียว

                           

                                 
  img2dog_howl.gif

วิธีที่ 2  นำตัวประกอบร่วมของ 24 และ 36 มาหาร 24 และ 36 ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะไม่มีตัวประกอบร่วม (ยกเว้น 1) มาหารได้อีก

                  นำ 2 มาหาร                   หรือ              นำ  6  มาหาร

                       นำ 2 มาหาร                                            นำ 2 มาหาร

                        นำ 3 มาหาร                                             ไม่มีตัวประกอบร่วม
                                                                                                 (ยกเว้น 1) มาหารร่วม
                                                                                                ได้อีกแล้ว
                        ไม่มีตัวประกอบร่วม
                              (ยกเว้น 1) มาหารร่วม
                              ได้อีกแล้ว 

 

                a_frog_1.gif ตัีวประกอบร่วมที่นำมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะเป็นจำนวนใดก็ได้ a_frog_2.gif

 

 

จัดทำโดย
ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ  หมู่ 2 ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว Tel. 037 - 268208
 Copyright (c) 2006
Ms.Orathai Sudbub. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.