การคูณเศษส่วน

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนห.ร.ม.และค.ร.นเศษส่วนทศนิยมแบบทดสอบหลังเรียน

  

ชนิดของเศษส่วน 
การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ 
การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน 
การเปรียบเทียบเศษส่วน 
เศษส่วนอย่างตำ 
การบวกลบเศษส่วน 
การคูณเศษส่วน 
การหารเศษส่วน 

 1. การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

     การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ   ให้นำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิม  หรือถ้าตัวส่วนหารจำนวนนับลงตัว  ให้นำตัวส่วนหารจำนวนนับแล้วจึงคูณกับตัวเศษ


ตัวอย่างที่ 1      

วิธีทำ

            

                      

                       

     ตอบ    


 ตัวอย่างที่ 2       

วิธีทำ

            

                 

                 

     ตอบ    20

 

2.  การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน

         นำตัวเศษคูณกับตัวเศษ   และนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน  หรือถ้ามีตัวประกอบร่วมของตัวเศษและตัวส่วน  ให้นำตัวประกอบร่วมมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อน


ตัวอย่างที่ 1      

วิธีทำ    

                        

            

                    

     ตอบ    

 
ตัวอย่างที่ 2       

วิธีทำ     

                          

                         

                         

     ตอบ    
 

 

 

จัดทำโดย
ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ  หมู่ 2 ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว Tel. 037 - 268208
 Copyright (c) 2006
Ms.Orathai Sudbub. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.